Graduate programs Faculty of law

  • "ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2

    ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เปิดรับทุกสถาบันและหน่วยงาน more...

You are here: About TU Law | News & Activities | ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยอาจารย์สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ประจำภาค 1/2559

print

Annoucement

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยอาจารย์สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ประจำภาค 1/2559

สำหรับนักศึกษาที่เคยเป็นผู้ช่วยอาจารย์อยู่เดิมแล้ว และประสงค์จะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ต่อนั้น กรุณามารับเอกสารใบรับทราบการรายงานตัวที่บัณฑิตศึกษา

 

รายละเอียด

« Back News List

http://www.jrank.org/