Graduate programs Faculty of law

  • ประกาศบัณฑิตศึกษา โครงการสัมมนาเรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

    ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำหรับนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1(รหัส60) more...
  • "ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2

    ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เปิดรับทุกสถาบันและหน่วยงาน more...

You are here: About TU Law | News & Activities | บัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

print

News GRAD

บัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 บัณฑิตศึกษาประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาโท กฎหมายภายในประเทศ จัดโดยบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 16.00 ห้อง 301 ตึกคณะนิติศาสตร์  ศูนย์รังสิต 
   
   
 
   

 

« Back News List

http://www.jrank.org/