Graduate programs Faculty of law

"ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์" ครั้งที่ 2

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และเพื่อเป...

Readmore

บรรยายพิเศษ

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 -17.00 น. ห้อง 221

     

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

Mr. JUTAWUT CHOBCHUEN

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

Thursday

25

« May 2017
SMTWTFS
 
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
  • 08/05/2017
  • 20/05/2017
  • 07/08/2017
http://www.jrank.org/