Graduate programs Faculty of law

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิต...

สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560

Readmore

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิต...

สำหรับกรณีทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 20 เมษายน 2561

Readmore

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ...

สมัครได้ตั้งแต่จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2560

Readmore

     

Annoucement

Read All
Newบัณฑิตศึกษาขอปิดบรรยายวิชา ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
Newขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The ICADA 2018-SSIS
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2561 The seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2018 Social Sciences and Interdisciplinary Studies ในหัวข้อ "Surviving in a Disruptive World: Intergration and Mobilization ระหว่างวันที่ 32 พ.ค.-วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย.61 สามารถโหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมูบรณ์ได้ที่
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกสาขา รหัส 60 มารับวารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560
รับได้ตั้งแต่บัดนี้จึงถึงวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันราชการ 09.00 - 17.30 น. ณ ห้องงานวิจัยและระดมทุน ชั้น 1 สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ (บันไดด้านห้องสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย)
ประกาศชดเชย งดบรรยาย เปลี่ยนแปลงห้องบรรยายภาค 2/2560
ประกาศบัณฑิตศึกษานักศึกษาที่ประสงค์จะลงวิชา TU005 ภาค 2-2560 เพิ่มเติม ให้ลงทะเบียนช่วงเพิ่ม - ถอน(วันที่23-26 มกราคม 2561) บัณฑิตศึกษาจะเปิดเพิ่ม อีก 1 กลุ่ม เรียน วันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 ห้อง 313
ประกาศทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2561
ศาบรัฐธรรมนูญเปิดรับสนับสนุนทุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ ระดับปริญญาโท จำนวน 3 ทุน ทุนละ 50,000 บาท ระดับทุนปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน ทุนละ 100,000 บาท

พุฒินันท์ สุขสม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

นายจุฑาวุธ ชอบชื่น

Master of Laws Program in Business Laws (English Program)

Sunday

21

« January 2018
SMTWTFS
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

Read More

http://www.jrank.org/